Home

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.” - Albert Einstein

Help talent aan een plek!


Heeft u de ervaring dat sommige mensen vanuit het niets met oplossingen lijken te komen? En geniet u ook van mensen die creatief zijn in denken en doen?


Prachtige eigenschappen in een land als Nederland met zijn kenniseconomie.


Basis onderwijs en talentrijke leerlingen

In het basisonderwijs wordt echter weinig gedaan met talentrijke leerlingen. Hoogbegaafde kinderen kunnen in het reguliere basisonderwijs niet altijd hun plek vinden.


Vaak gaan zij onderpresteren of onaangepast gedrag vertonen. Soms lukt het hen zich wel aan te passen aan de situatie, maar hoe dan ook halen zij niet het niveau dat bij hen past. De uitdaging die zij nodig hebben, wordt in het reguliere onderwijs niet geboden.

Juist deze talentrijke kinderen hebben wij nodig voor de toekomst.


Daarom is er voor deze kinderen

EUREKA ONDERWIJS

Voltijds

Hoogbegaafden onderwijs

Stichting Proominent zorgt met haar elf basisscholen in de gemeente Ede voor goed primair onderwijs. Zij bieden toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling. Op twee van deze scholen (o.b.s. De Lettertuin in Ede en o.b.s. De Prinsenakker in Bennekom) is sinds 2010 een afdeling voor fulltime basisonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen gevestigd. Binnen proominent wordt dit sinds eind 2016 Eureka Onderwijs genoemd. Daarvoor werd het Leonardo onderwijs genoemd.


Passend onderwijs

Het Eureka Onderwijs biedt hoogbegaafde kinderen passend basisonderwijs. Het helpt deze kinderen hun talenten te ontwikkelen en op te groeien tot evenwichtige volwassenen, die hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Het Eureka Onderwijs kenmerkt zich door een top down benadering van de leerstof en bestaat uit verrijking en verdieping van de lesstof van het basisonderwijs. Daarnaast wordt een scala aan andere vakken aangeboden: Engels en Spaans, maar ook informatica, techniek, filosofie, kunst en cultuur, muziek, en schaken.  Kenmerk van alle vakken is dat de kinderen steeds leren om de kennis toe te passen in de praktijk.


Op dit moment zijn er vier klassen verdeeld over twee locaties in Ede en Bennekom die vallen onder Stichting Proominent. De klassen zijn onderdeel van een reguliere basisschool. Hierdoor blijven Eureka-leerlingen in contact met leeftijdsgenoten.


Waar loopt een hoogbegaafd kind tegenaan in regulier onderwijs?

Circa 2% van de kinderen is hoogbegaafd. Hoogbegaafd wil zeggen: hij of zij heeft een IQ van 130 of hoger, is creatief in het bedenken van oplossingen, en heeft een groot doorzettingsvermogen. Hoogbegaafde leerlingen hebben iets gemeen met laagbegaafden, namelijk: het schooltempo en de manier van leren past ze niet goed.


Hoogbegaafde kinderen moeten zich dagelijks enorm inhouden in het huidige lessysteem. Dit veroorzaakt bij hen vaak psychische klachten en gedragsstoornissen. De hulp beperkt zich, momenteel nog, tot het tegengaan van de problemen, maar richt zich niet op de oorzaak, het gebrek aan uitdaging voor deze kinderen.


Gelukkig bestaat er voor de zwakbegaafden al veel aandacht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, waardoor zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in onze samenleving. Hoogbegaafde kinderen krijgen echter binnen het reguliere onderwijs deze aandacht nog niet. Hoogbegaafde kinderen hebben de extra aandacht wel hard nodig. Dat blijkt onder andere uit het feit dat slechts 16% van hen een universitaire studie afmaakt.


Waarom de Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei?

(Van 2010 - 2016 Stichting Vrienden van Leonardo Onderwijs Ede en omstreken ook wel VVLE genoemd)


Schoolbesturen kunnen het dagonderwijs voor hoogbegaafden niet geheel vanuit de reguliere middelen bekostigen. Verder zet de langzaam gehanteerde kaasschaaf van achtereenvolgende regeringen de financiering zwaar onder druk. Een tekort aan geld kan hierdoor wel eens de doodsteek zijn voor het onderwijs dat deze kinderen hard nodig hebben. De huidige financieringsstroom zorgt ervoor dat er per Eureka-leerling een jaarlijks tekort is van ongeveer 1.500 tot 2.000 euro. Een tekort dat ontstaat o.a. door:


  • kleinere klassen;
  • inzet van vakdocenten (bijvoorbeeld Spaans, Engels, muziek, schaken, Chinees);
  • inzet van gastdocenten voor de verschillende projecten;
  • hogere kosten voor experimenteer- en verbruiksmaterialen, meer methodes etc.;
  • excursies en onderzoeken.


Stichting Proominent en de stamscholen hebben niet de capaciteit en de mogelijkheden om aanvullende geldstromen voor Eureka Onderwijs te organiseren. De middelen die verworven worden uit naam van het Eureka Onderwijs dienen vanzelfsprekend ook alleen ter beschikking te komen aan het Eureka Onderwijs.


Daarom is in 2010 stichting VVLE in het leven geroepen. Eind 2016 hebben wij onze naam aangepast naar Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei omdat binnen Stichting Proominent en de stamscholen de naam van het onderwijs gewijzigd is van Leonanrdo Onderwijs naar Eureka Onderwijs. 


Daarnaast kunnen sponsoring en schenkingen alleen fiscaal gunstig worden gedaan wanneer de stichting de ANBI status heeft en dat is niet het geval bij donatie, schenking en sponsoring aan stichting Proominent. De Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei  (kan zijn dat u ons op de belastingdienst site bij ANBI nog terug vind op Stichting Vrienden van de Leonardo school Ede e.o.  i.v.m. de recente naamswijziging) heeft deze ANBI-status wel.

Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei

p/a De Ruyterstraat 1

6712 DR  Ede

e-mail: secretaris@eureka-onderwijs.nl


Copyright @ All Rights Reserved