Over ons

Stichting Eureka Onderwijs


Gelderse Vallei


Eind 2016 is de naam gewijzigd naar Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei. In het dagelijkse gebruik Stichting Eureka Onderwijs genoemd.

Daarvoor was de stichting officieel bekend als ‘Stichting Vrienden van de Leonardoschool Ede e.o.’, wat afgekort werd als VVLE.


De Stichting VVLE is opgericht op 24 september 2010 en had toen en nu nog steeds haar zetel in de gemeente Ede. De doelstellingen, zoals ook vastgelegd in de statuten, luiden:


a) het bevorderen en in stand houden van het Eureka Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Ede en omstreken (Gelderse Vallei).


b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Eind 2016 is op de scholen (o.b.s. De Prinsenakker in Bennekom en o.b.s. de Letteruin in Ede) die wij ondersteunen de naam Leonardo onderwijs gewijzigd naar Eureka Onderwijs. Dit is de reden dat ook wij als Stichting onze naam hebben gewijzigd.


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Eureka Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Ede en omstreken.


Taken stichting

  • Financiën beheren inclusief opstellen jaarrekeningen, begrotingen en deze terugkoppelen aan donateurs.
  • Kascommissie vragen controle te doen.
  • Overleg met Proominent en stamscholen over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om de continuïteit van Eureka Onderwijs te bewerkstelligen.
  • Incasseren giften.
  • Voldoen aan de (veranderende) ANBI-voorwaarden
  • Communicatie met donateurs omtrent de activiteiten van de stichting (website, nieuwsbrief, informatie-avond)


Wat doet de stichting niet?

  • Toelaten van nieuwe leerlingen.
  • Inhoudelijke invloed uitoefenen op lessen / methode.
  • Vormen van schoolbeleid.
  • Afhandeling (aanschaf) laptop.


ANBI Status

De stichting heeft de ANBI status. Door de ANBI status is het voor bedrijven en particulieren fiscaal mogelijk en aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling biedt een donateur de mogelijkheid om zijn/haar giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels.


Een ANBI-instelling zelf hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt voor het algemeen belang. Ook uitkeringen welke een ANBI-instelling doet in het algemeen belang (in ons geval direct voor de Eureka klassen) zijn vrijgesteld voor schenkbelasting.


Uw privacy, statuten, beleidsplan, jaarverslagen en nieuwsbrievenPrivacy verklaring:


Nieuwsbrieven (recent):


Statuten:


Beleidsplan:


Jaarerslagen:Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei

p/a De Ruyterstraat 1

6712 DR  Ede

e-mail: secretaris@eureka-onderwijs.nl


Copyright @ All Rights Reserved