ANBI

ANBI status

 

Hieronder is informatie te vinden die in het kader van de wetgeving rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling ) verplicht is.

 

Naam: Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei

 

ANBI-nummer: 822988859

 

Correspondentieadres:

De Ruyterstraat 1

6712 DR Ede

 

E-mail: secretaris@eureka-onderwijs.nl

 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2019

Voorzitter: Muriƫl Montfort

Secretaris: Linda Bos-van der Velde

Penningmeester: Mark Vonk

Algemeen: Nico van Beek, Caroline Dekker-Moermond, Marjolein Sterk

Beleidsplan & Jaarverslagen

Ons beleidsplan en jaarverslagen vindt u terug op de pagina "over ons".

 

Beloningsbeleid

Conform de statuten ontvangen de bestuurders en/of andere beleidsbepalers geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens een eventueel niet bovenmatig vacatiegeld.

 

Doelstelling

Doel

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en in stand houden van het Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Ede en omstreken.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Eureka onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Ede en omstreken (Gelderse Vallei).

 

3. De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

 

 

Stichting Eureka Onderwijs Gelderse Vallei

p/a De Ruyterstraat 1

6712 DR  Ede

e-mail: secretaris@eureka-onderwijs.nl


Copyright @ All Rights Reserved